Inko Lukss, sia - mežsaimniecība

SIA INKO LUKSS piedāvā:


 < Meža zemes transformācija (atmežošana) un ar to saistīto izmaksu samazināšanu.

SIA INKO LUKSS PĒRK: 

  Mežu īpašumus visā Latvijā      Aizaugušas lauksaimniecības zemes

  Lauku viensētas ar zemi   

“Inko Lukss” – mežsaimniecības uzņēmums

SIA “Inko Lukss” ir stabils Latvijas mežsaimniecības nozares uzņēmums, kas darbojas kopš 1997. gada. 

JAUNUMS - Nodrošinām meža transformācijas (jeb atmežošanas) pakalpojumu visā Latvijā. 
- Piedāvājam sertificēta mērnieka pakalpojumusPērkam

Pērk mežu

Pērk mežu

Pērk zemi ar lauku viensētu

Pērk zemi ar lauku viensētu

Pērk aizaugušas lauksaimniecības teritorijas

Pērk aizaugušas lauksaimniecības teritorijas

Pārdod

Meža zeme Baldones l.t.

Adrese: Baldones novads; Baldones l.t.; Sarma; "Bangas"

Kadastra nr.:  80250110452

Platība:  0,6451 ha

Cena: 7 000 EUR

Pārdodam meža zemi, palīgizmantošana - tehniskā infrastruktūra, sabiedrisko objektu apbūve, iespēja uzbūvēt pirti.

Sazināties ar mums

Pakalpojumi

Meža zemes transformācija jeb atmežošana

Piedāvājam meža zemes transformāciju jeb atmežošanu, izmantojot kompensācijas audzes.

Termins "atmežošana" nozīmē - meža zemes pārveidošana citā zemes lietošanas veidā. 

Visbiežāk meža zemes platību atmežo, ja tas ir nepieciešams būvniecībai, derīgo izrakteņu ieguvei, lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai vai īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošanai.

Mūsu īpašumā esošu ne meža zemju apmežošana dod iespēju šīs platības izmantot trešo personu meža zemju atmežošanai un kompensācijas tiesību nodošanai.

Iespējams Jūsu pasūtītājiem rodas nepieciešamība atmežot meža zemes būvprojektu īstenošanai.

Izmantojot ieaudzētās platības kā kompensācijas audzi, izmaksas par atmežošanu būtiski samazinās.
Izcenojumi atkarībā no atmežojamās meža zemes kategorijas un aizsardzības pazīmēm. 

Veicam arī sertificēta mērnieka meža transformācijas platības uzmērījumus.

Smilts piegāde

Smiltis ar labu filtrāciju (koeficients – 4,6), derīgas ceļu būvniecībai. Ir testēšanas pārskats smiltīm. Piegādes izmaksas atkarībā no piegādes attāluma un apjoma.

Melnzemes piegāde

Piegādājam sijātu melnzemi. 

Piegādes izmaksas atkarībā no piegādes attāluma un apjoma

Dokumentu nokārtošana

  • juridiska palīdzība dokumentu kārtošanā;
  • nesakārtotu zemes īpašumu dokumentu kārtošana (Latvijā, arī ārzemju īpašniekiem);
  • meža zemes transformācija būvniecībai/apbūvei;
  • piedāvā atmežojamo zemju kompensācijas platības;

Meža zemes transformācija jeb atmežošana

Piedāvājam meža zemes transformāciju jeb atmežošanu, izmantojot kompensācijas audzes.

Termins "atmežošana" nozīmē - meža zemes pārveidošana citā zemes lietošanas veidā. 

Visbiežāk meža zemes platību atmežo, ja tas ir nepieciešams būvniecībai, derīgo izrakteņu ieguvei, lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai vai īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošanai. 

Mūsu īpašumā esošu ne meža zemju apmežošana dod iespēju šīs platības izmantot trešo personu meža zemju atmežošanai un kompensācijas tiesību nodošanai.

Iespējams Jūsu pasūtītājiem rodas nepieciešamība atmežot meža zemes būvprojektu īstenošanai.

Izmantojot ieaudzētās platības kā kompensācijas audzi, izmaksas par atmežošanu būtiski samazinās.
Izcenojumi atkarībā no atmežojamās meža zemes kategorijas un aizsardzības pazīmēm.

Mežsaimniecības uzņēmuma “Inko Lukss” kontakti 

Inko Lukss, SIA


Rekvizīti: 

SIA "Inko Lukss"

Reģ.Nr. 40103231316
Swedbanka
Kods: HABALV22
Konts:LV73HABA0551029308902


Juridiskā adrese:

Ropažu novads, Sakaru iela 17, LV-2137


Kontakti:

+371 26157008 
g3000x@mail.ru

inkolukss@gmail.com

www.lmezs.lv

Inko Lukss, SIA - laba kredītspēja