Inko Lukss, sia - mežsaimniecība

SIA INKO LUKSS 

Piedāvājam pakalpojumu - atmežošana (meža zemes transformācija)

Pērk mežu īpašumus visā Latvijā   

Pērk aizaugušas lauksaimniecības zemes 

Pērk lauku viensētas ar zemi   

    +371 26157008      inko.lukss@gmail.com

“Inko Lukss” – stabils Latvijas mežsaimniecības uzņēmums, kas darbojas kopš 1997.gada

 JAUNUMS - Nodrošinām meža transformācijas jeb ATMEŽOŠANAS pakalpojumu visā Latvijā. 

- Piedāvājam sertificēta mērnieka pakalpojumus


Meža zemes transformācija jeb atmežošana

Piedāvājam meža zemes transformāciju jeb atmežošanu, izmantojot kompensācijas audzes.

Termins "atmežošana" nozīmē - meža zemes pārveidošana citā zemes lietošanas veidā. 

Visbiežāk meža zemes platību atmežo, ja tas ir nepieciešams būvniecībai, derīgo izrakteņu ieguvei, lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai vai īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošanai. 

Mūsu īpašumā esošu ne meža zemju apmežošana dod iespēju šīs platības izmantot trešo personu meža zemju atmežošanai un kompensācijas tiesību nodošanai.

Iespējams Jūsu pasūtītājiem rodas nepieciešamība atmežot meža zemes būvprojektu īstenošanai.

Izmantojot ieaudzētās platības kā kompensācijas audzi, izmaksas par atmežošanu būtiski samazinās.
Izcenojumi atkarībā no atmežojamās meža zemes kategorijas un aizsardzības pazīmēm.

Bezmaksas konsultācija par atmežošanu: 

hCaptcha

Pērkam

Pērk mežu

Pārdot mežu 

(aizpildiet šo formu)

hCaptcha
Pērk zemi ar lauku viensētu

Pārdot zemi ar lauku viensētu

                          (aizpildiet šo formu)

hCaptcha
Pērk aizaugušas lauksaimniecības teritorijas

Pārdot aizaugušas lauksaimniecības teritorijas 

                           (aizpildiet šo formu)

hCaptcha

Pārdod

Zeme apbūvei, Siguldas novada, Mores pagastā, Straujupītes krastā

Adrese: Siguldas novads, Mores pagasts

Kadastra nr.:  42660060106

Platība:  2,22 ha

Cena: 30 000 EUR

Pārdodam zemi Straujupītes malā.   

Auglīga, meliorēta zeme, pie pašvaldības ceļa, kurš regulāri tiek uzturēts. Gar īpašuma robežu tek Straujupīte, kurā ūdens neizsīkst pat karstā vasarā. Zemes gabals līdzens, blakus viensētas. Elektrības līnija iet gar ceļa pusi, pieslēgšanās izmaksas - 695 EUR. 

Teritorijas galvenie izmantošanas veidi:

-viensētu apbūve;

-lauksaimnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve;

-lauksaimnieciska izmantošana;

-labiekārtota ārtelpa.


Sazināties ar mums

Zeme apbūvei, Trīsciemā, Langas upes krastā

Adrese: Līču iela 11A, Rīga, 

LV-1023

Kadastra nr.:  01001132376

Platība:  0,9145 ha

Cena: 115 000 EUR

Pārdodam zemi savrupmājas apbūvei Rīgas pilsētas teritorijā, Langas upes krastā, Trīsciemā. Īpašums sastāv no 3 zemes gabaliem. 1m2 cena ir 12,58 Eur/m2.  

Visus 3 zemes gabalus, kuri savstarpēji robežojas, var iegādāties kopā  vai atsevišķi:

Līču iela 11 - 0,9145ha

Līču iela 11A - 0,9145ha

Līču iela 13 - 0,8201ha

Sazināties ar mums

Pakalpojumi

Meža zemes transformācija jeb atmežošana

Piedāvājam meža zemes transformāciju jeb atmežošanu, izmantojot kompensācijas audzes.

Termins "atmežošana" nozīmē - meža zemes pārveidošana citā zemes lietošanas veidā. 

Visbiežāk meža zemes platību atmežo, ja tas ir nepieciešams būvniecībai, derīgo izrakteņu ieguvei, lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai vai īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošanai.

Mūsu īpašumā esošu ne meža zemju apmežošana dod iespēju šīs platības izmantot trešo personu meža zemju atmežošanai un kompensācijas tiesību nodošanai.

Iespējams Jūsu pasūtītājiem rodas nepieciešamība atmežot meža zemes būvprojektu īstenošanai.

Izmantojot ieaudzētās platības kā kompensācijas audzi, izmaksas par atmežošanu būtiski samazinās.
Izcenojumi atkarībā no atmežojamās meža zemes kategorijas un aizsardzības pazīmēm. 

Veicam arī sertificēta mērnieka meža transformācijas platības uzmērījumus.

Smilts piegāde

Smiltis ar labu filtrāciju (koeficients – 4,6), derīgas ceļu būvniecībai. Ir testēšanas pārskats smiltīm. Piegādes izmaksas atkarībā no piegādes attāluma un apjoma.

Melnzemes piegāde

Piegādājam sijātu melnzemi. 

Piegādes izmaksas atkarībā no piegādes attāluma un apjoma

Dokumentu nokārtošana

  • juridiska palīdzība dokumentu kārtošanā;
  • nesakārtotu zemes īpašumu dokumentu kārtošana (Latvijā, arī ārzemju īpašniekiem);
  • meža zemes transformācija būvniecībai/apbūvei;
  • piedāvā atmežojamo zemju kompensācijas platības;

Mežsaimniecības uzņēmuma “Inko Lukss” kontakti 

Inko Lukss, SIA


Rekvizīti: 

SIA "Inko Lukss"

Reģ.Nr. 40103231316
Swedbanka
Kods: HABALV22
Konts:LV73HABA0551029308902


Juridiskā adrese:

Rīga, Daugavgrīvas iela 60-90;  LV-1007


Kontakti:

+371 26157008 

inko.lukss@gmail.com

www.lmezs.lv

FSC sertifikāts Inko Lukss, SIA - laba kredītspēja

Sazinieties ar mums! Izskatīsim Jums izdevīgāko piedāvājumu!

hCaptcha